Category: Project

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin DGPCS, în calitate de beneficiar, a gestionat proiectul „Sprijin în vederea operaționalizării ADI ITI Moții Țara de Piatră”, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Axei Prioritare 1 – Întărirea capacității beneficiarilor …

(Ro) Anunt finalizare proiect „Sprijin în vederea operaționalizării ADI ITI Moții Țara de Piatră” Read More »

La data de 22 decembrie 2023 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul “ Sprijin în vederea operaționalizării ADI ITI Moții Țara de Piatră”. ANUNȚ PROIECT “Sprijin în vederea operaționalizării ADI ITI Moții Țara de Piatră”Cod …

(Ro) PROIECT “Sprijin în vederea operaționalizării ADI ITI Moții Țara de Piatră” Read More »

ANUNŢ privind punctajul final obţinut la concursul pentru post de conducere vacant, de director executiv. Vizualizeaza anunt anunt final

Rezultatele obţinute la proba scrisă şi la proba de interviu a concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual, vacant, de director executiv, în cadrul Aparatului Tehnic al ADI Moții, Țara de Piatră. Vizualizati anuntul Aanunt rezultat proba scrisa si interviu …

(Ro) Anunt rezultat proba scrisa si interviu director executiv Read More »

Vezi anunț

Etapa de selecţie a dosarelor candidaţilor – Vezi Anunt

Concurs in vederea ocupari pe perioada nedeterminata a unui post de conducere, cu norma intreaga, de director executiv. Mai multe informatii vizualizati in Concurs director

Anunt privind rezultatele obtinute la proba scrisa  pentru concursul de ocupare a unui post vacant de director executiv Anunt rezultat proba scrisa director executiv

In conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „MOTII, TARA DE PIATRA” şi a HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, asociaţia organizează concurs în vederea …

(Ro) Concurs post vacant director executiv perioada nedeterminata Read More »

Concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post de natură contractuală, de conducere, vacant, cu normă întreagă Concurs post de natură contractuala