(Ro) Concurs post vacant director executiv perioada nedeterminata

In conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „MOTII, TARA DE PIATRA” şi a HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, asociaţia organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post de natură contractuală, de conducere, vacant, cu normă întreagă, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de director executiv - cod COR 121116.

Pentru mai multe informatii vizualizati Concurs post vacant director executiv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*