Evenimente

Proiectul Food Club

Proiectul Food Club (www.foodclub.blog), finanțat de Uniunea Europeană sub numărul de proiect 101053363 — TFC Proiectul Food Club (TFC) folosește mâncarea și gastronomia locală pentru a promova dialogul intercultural, incluziunea socială.

Rezumatul proiectului:

Criza migrației din UE, pandemia Covid-19 și apariția intoleranței și rasismului au reunit un parteneriat care se concentrează pe creșterea conștientizării împotriva discriminării și promovarea incluziunii sociale. TFC folosește mâncarea și gastronomia locală pentru a promova dialogul intercultural, incluziunea socială și pentru a lupta împotriva rasismului și discriminării. Scopul este de a construi cunoștințe și de a împărtăși cele mai bune practici între municipalitățile partenere, folosind mâncarea pentru a reintegra și a promova socializarea, mai ales după o perioadă de distanțare socială forțată. TFC promovează, de asemenea, comportamentele sustenabile legate de alimente. Grupurile țintă includ locuitorii din municipalitățile partenere, încurajând participarea nativilor, TCNs și a oamenilor cu diferite backgrounduri culturale. Echilibrul de gen și nediscriminarea vor fi întotdeauna respectate; beneficiarii direcți totali vor număra 1430 de oameni, beneficiarii indirecti vor fi 300000 de oameni. Activitățile includ ateliere și vizite de studiu axate pe mâncarea socială; cina interculturală și schimburile vor fi promovate în fiecare municipalitate parteneră; evenimentele online vor contribui la promovarea și diseminarea rezultatelor. Fiecare eveniment a fost conceput în funcție de caracteristicile specifice ale fiecărei municipalități, mediul social și oportunitățile pentru incluziunea tuturor. Rezultatele așteptate sunt cunoștințe îmbunătățite privind utilizarea mâncării pentru a promova incluziunea socială; Creșterea conștientizării diversității ca beneficiu pentru societate; Înțelegere crescută privind problemele de mediu; Conexiuni mai puternice și de lungă durată între municipalitățile partenere; Incluziune socială crescută și larg răspândită, integrare și acceptare; Participare mai mare a populațiilor locale la evenimentele municipale; Număr mai mic de infracțiuni motivate rasial la nivelul municipalității/țării. Rezultatele produse vor include rapoarte periodice, o carte de bucate care conține rețetele produse în timpul activităților, articole, postări pe blog, conținut pentru rețelele sociale și un manual despre cele mai bune practici experimentate de parteneriat.

The Food Club Project ( (www.foodclub.blog),), financed by the European Union under Project number 101053363 — TFC The Food Club Project (TFC) uses food and local gastronomy to promote intercultural dialogue, social inclusion..

Project summary:

The EU migration crisis, the Covid-19 pandemic and the insurgence of intolerance and racism brought together a partnership focusing on increasing awareness against discrimination and promoting social inclusion. TFC uses food and local gastronomy to promote intercultural dialogue, social inclusion and to fight against racism and discrimination. The aim is to build knowledge and share best practices between partner municipalities, using food to reintegrate and promote sociality, especially after a period of forced social distancing. TFC also promotes sustainable behaviors related to food. Target groups include inhabitants of partner municipalities, encouraging the participation of natives, TCNs and people with different cultural backgrounds. Gender balance and non-discrimination will always be observed; total direct beneficiaries will count 1430 people, indirect beneficiaries will be 300000 people. Activities include workshops and study visits focusing on social food; intercultural dinners and exchanges will be promoted in each partner municipality; online events will contribute to the promotion and dissemination of results. Each event has been designed upon the specific characteristics of each municipality, their social environment and opportunities for the inclusion of all. Expected outcomes are Improved knowledge on the use of food to foster social inclusion; Increased awareness on diversity as a benefit for society; Increased understanding on environmental issues; Stronger and long-lasting connections between partner municipalities; Increased and widespread social inclusion, integration and acceptance; Higher participation of local populations to municipal events; Lower numbers of racially motivated crimes at the municipal/country level. The outputs produced will include periodical reports, a cookbook containing the recipes produced during the activities, articles, blogposts, social media content and a handbook on best practices experimented by the partnership.

Coordinator contact details:
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VE), ITALY.
Major Mr. Giovanni Dal Cero, dalcero.giovanni@castelnuovodg.it
Project coordinator Ms. Federica Rosa federica@rvstudio.eu

Project website: https://www.foodclub.blog/project/

List of participants:
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA, ITALYMESTSKA CAST PRAHA-KOLOVRATY, CZECH REPUBLICASOCIACION BUILDING BRIDGES, SPAINMUNICIPALITY OF ALBA IULIA, ROMANIACOMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, FranceASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA MOTII TARA DE PIATRA, ROMANIA

"Finanțat de Uniunea Europeană. Cu toate acestea, opiniile și punctele de vedere exprimate aparțin exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat pe cele ale Uniunii Europene sau EACEA. Nici Uniunea Europeană, nici autoritatea care acordă finanțarea nu pot fi ținute responsabile pentru acestea."

“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EACEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.